Administration

Administrative Setup

Sub-division

8

Tehsil

11

Revenue Village

1021

Panchyat Samiti

10

Gram Panchyat

353

Nagar Palika

1

Nagar Parishad 1