Administration

Administrative Setup

Sub-division

8

Tehsil

9

Revenue Village

987

Panchyat Samiti

10

Gram Panchyat

291

Nagar Palika

1

Nagar Parishad 1